בדיקת היתכנות עסקית

        בדיקת ההיתכנות נחלקת לבדיקת היתכנות שיווקית, בדיקת היתכנות טכנולוגית, בדיקת היתכנות תפעולית ובדיקת היתכנות כלכלית.

        המסקנה הנובעת מבדיקת ההיתכנות היא המשך או נטישה של תהליך התכנון של הפרויקט.

      מתווה בדיקת היתכנות עסקית מקצועית:

      מבוא

       > מהו הרעיון היזמי?

       > תיאור המוצר / השירות המוצע ועל איזה צורך הוא עונה.

       > מהו סטאטוס הפיתוח של המוצר כיום?

       > מיהם היזמים ומהו הרקע העסקי, הטכנולוגי והיזמי שלהם?

     היתכנות שיווקית - האם אכן קיימת הזדמנות שיווקית אמיתית בשוק?

       > מדוע קיימת הזדמנות שיווקית ועסקית?

       > במה המוצר טוב יותר מהפתרונות הקיימים בשוק כיום?

       > הגדרת הלקוחות הישירים והמשתמשים הסופיים.

       > פוטנציאל השוק - הערכת גודל שוק, שיעור צמיחה נוכחי ועתידי.

       > תיאור המתחרים והסביבה התחרותית. מהם היתרונות של המיזם.

     היתכנות טכנולוגית - היכולת לפתח המוצר על פי האפיון, בזמנים ובתקציב?

       > האם ניתן להגן משפטית על המוצר / שירות (לדוגמא רישום פטנט)?

       > עומק הפיתוח הנדרש וחדשנות המוצר מבחינה טכנולוגית.

       > פערי ידע הדרושים להשלמת הפיתוח ואיך ניתן להשלימם.

       > משאבים דרושים לפיתוח (כוח אדם, חומרים, תוכנות וכד')

     היתכנות תפעולית וארגונית – האם יש יכולת לבסס עסק "חי" לאורך זמן?

       > יכולת ייצור המוצר או תפעול העסק ברמות הנדרשות.

       > התמודדות עם בעיות לוגיסטיות – רכש, מלאי, הזמנות, אחסנה, כוח אדם וכד'.

       > מבנה בעלות ומבנה ארגוני אפשרי.

     היתכנות כלכלית – האם קיימת כדאיות כלכלית למיזם?

       > דוחות חזויים ראשוניים - רווח והפסד ותזרים מזומנים.

       > מחזור ההכנסות, הרווח והחזר ההשקעה הצפויים.

       > הגדרת צורך ההון ומקורות מימון.

      אינטגרציה של כל הנ"ל - האם קיימת כדאיות עסקית כוללת?

       > מהם גורמי המפתח להצלחה בענף (KSF) ?

       > מהם גורמי המפתח להצלחת העסק (KBF)?

       > יש לציין סיכונים עיקריים למיזם.

       > האם קיימת כדאיות עסקית למיזם (Go/NoGo)?

       > הצעה למודל/ים עסקיים אפשריים.
 

בדיקת היתכנות עסקית מקצועית מבצעים בחברה המתמחה בכך. בכדי לבצע בדיקת היתכנות עסקית מדויקת ככל הניתן נדרש ניסיון רב וידע מקצועי.


לביצוע בדיקת היתכנות עסקית מקצועית פנו עוד היום לחברת שניידר יועצים ונשמח לעמוד לרשותכם. 

 
      חזרה למעלה
      
 
בניית אתרים 2all