בניית האסטרטגייה העסקית


אסטרטגיית הארגון נגזרת מתוך החזון של הארגון ומתוך רצונות וצרכי בעלי החברה.

רוב העסקים מתנהלים ללא אסטרטגיה. לכן גם רובם אינם שורדים יותר משנים ספורות. כמו בהרבה דברים, תכנון מוביל להצלחה. תכנון אסטרטגי הינו מהלך שנוקטות מעט חברות וגורם להן להצליח יותר מהרבה חברות שפשוט "מתנהלות". 

אסטרטגיה עסקית היא הבחירה בדרך הפעולה של העסק, תוך כדי התייחסות לסביבה ולעצמה, אשר נועדה לעזור לעסק בקביעת מטרותיו, בבחירת דרכי פעולה ובמימושן. מטרת העסק היא להשיג יתרון תחרותי בר-קיימא לאורך זמן.

בדרך כלל תתיחס האסטרטגיה להגדרת החזון, ניתוח הפמטרים הסביבתיים (SWOT) המטרות והיעדים, ותציע את דרכי הביצוע המתוכננות להשגתם. האסטרטגיה נוגעת לטווח הארוך של העסק, המוגדר כטווח שבו החלטות מסוימות שהתקבלו הן בלתי הפיכות, כלומר הופכות לאילוצים. טווח התכנון האסטרטגי המקובל נע בין שנתיים לחמש שנים.

התכנון האסטרטגי מורכב משלושה חלקים:

·         ניתוח מעמיק של החברה

·         ניתוח התחרות והשוק

·         בניית חלופות אסטרטגיות לפעולה ובחירת האסטרטגיות המובילות

 

 בדרך כלל יבחרו בין 3-4 אסטרטגיות. תלוי בגודל העסק או הארגון. 

גיבוש אסטרטגיה לעסק הינו צעד הכרחי להצלחה. ללא אסטרטגיה הסיכוי להצליח לאורך זמן הוא קטן מאוד!!!

שניידר יועצים יסייעו לארגונך ולמנהלים בתוכו לאפיין באמצעות מתודולוגיות ייחודיות, את האסטרטגיות העסקיות, תסייע בניסוח של אסטרטגיות אלה ובגזירת יעדי החברה מתוכם.

בניית אתרים 2all