איפיון מוצרים וחדשנות


שניידר יועצים יוכלו לסייע לעסקך לנתח את קווי המוצר הקיימים ולהמליץ על כיווני שינוי ופתוח אפשריים בקווים אלה.

לחילופין נוכל להמליץ על כיווני פתוח מוצרים והיבטי חדשנות במוצרים קיימים.
תהליכי שינוי קווי מוצר אינם קלים לעיכול בארגונים רבים ולכן התהליך כולו מחייב הנחייה והובלה של צוות החברה על מנת שתהליך זה יהיה מוצלח.
בניית אתרים 2all