הגדרת רכיבי השיווק -תמהיל השיווק והגדרת הזהות התאגידית


שניידר יועצים יסייעו למנהלים בארגון או בעסק לאפיין את תמהיל השיווק המתאים לתוכנית השיווקית וליעדי החברה והשיווק.

נסייע לך בתהליך הגיבוש של מוצרים, נסייע בנושאי חדשנות במוצרים, נסייע באיפיון מוצרים חדשים, נסייע בהחלטות הקשורות לתמחור ולהמחרה של מוצרים, נאפיין במשותף עם הלקוח את השפה הפרסומית המאפיינת את החברה (איפיון זהות תאגידית) הנדרשת, נגדיר ונסייע בבנייה של מערכת ההפצה המתאימה למוצרי הלקוח, נאפיין את דרך המכירה תוך סיוע בגיוס, אימון וניהול של אנשי המכירות הנדרשים להצלחת הארגון. נכין תוכניות עבודה ופעולה תוך העמדת יעדים ומטרות וכן אמצעי בקרה.
בניית אתרים 2all