דוגמא - מתווה תוכנית עסקית
 
עמוד שער

תוכן עניינים

תמצית מנהלים

מטרת התוכנית

תמצית החזון, משימה והחברה

תמצית תאור הענף והשוק כולל ההזדמנות העסקית

תמצית תאור המוצר

תמצית האסטרטגיה

תמצית פיננסית

החזון העסקי ומשימת העל

תאור החברה (במצב של חברה קיימת)

תאור כללי של החברה והגדרת העסק

הסטוריה ופעילות עד היום

תהליך התפעול כיום

מבנה בעלות

ניתוח מצב פיננסי

ניתוח הענף והשוק

תאור הענף והשוק

גודל וצמיחה

מאפיינים ענפיים

מגמות עתידיות

פילוח שוק והגדרת שוק היעד

מאפייני הלקוחות

מתחרים ותחרות

המוצר/השרות

תאור המוצר / שירות

מענה לצורך ויתרונות

תמחיר ישיר למוצר

השוואה למוצרים מתחרים

האסטרטגיה העסקית והשיווקית

מטרות ויעדים אסטרטגיים

האסטרטגיה העסקית (כולל היתרון התחרותי)

האסטרטגיה והשיווקית

צינורות השיווק

מדיניות מחירים

תמהיל הקידום

תוכנית המכירות

תוכנית המחקר ופיתוח (מו"פ)

מטרות המו"פ

שלבים במו"פ

אבני דרך

תוכנית התפעול

תהליך התפעול

נקודות חשובות בתהליך

המבנה הארגוני

היזמים, ההנהלה ומבנה הבעלות

היזמים

ההנהלה

מבנה הבעלות

תוכנית המימון וההשקעות

דוח מקורות ושימושים

רשימת ההשקעות

התוכנית הפיננסית
הנחות יסוד לתוכנית הפיננסית
דוחות כספיים חזויים
מדדי כדאיות השקעה
ניתוחי רגישות

                                         חזרה למעלה

 

בניית אתרים 2all